Varför fasadtvätt?

Fasadtvätten tar bort alger, smuts och rester efter föroreningar i luften. Det ger färgen en ren yta att fästa på. Det går bra att behandla fasaden mot mögel eller bara tvätta den utan att måla om. Då ska man dock vara noga med att tvätta nerifrån och upp, annars rinner medlet och gör att ytan blir missfärgad.

Efter tvätten behöver ytan torka en eller ett par dagar beroende på väderförhållandena. Man kan använda en fuktmätare för att kontrollera fuktkvoten i trädet. Det ska vara under 20% när man målar.