RENSNING AV HÄNGRÄNNOR

Hängrännor bör rensas från löv, grenar och annan smuts med jämna mellanrum – annars riskerar de att täppas till. Hur ofta är väldigt olika från tak till tak men som regel bör de rengöras grundligt en gång om året. Framförallt är det viktigt att in- och utlopp samt uppsamlingsplatser hålls rena från igensättande smuts och löv.
Oavsett om ni har fått akut stopp i era hängrännor eller helt enkelt vill förebygga eventuella framtida problem, är ni välkomna att kontakta oss. All vår personal är skylift-utbildade och vi har god vana att jobba på höga höjder.

ROT-avdrag
Du som är ägare till villa eller småhus kan dra nytta av ROT-avdraget när du anlitar oss för klottersanering. Då är du berättigad till 50% skatteavdrag på belopp upp till och med 100.000 kronor. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialkostnaden.

SNÖSKOTTNING

Vintertid samlas det ofta snö och is på taken. Du vet väl om att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att denna snö och is inte faller ner och riskerar att skada människor och egendom. Vi har lång erfarenhet av snöskottning från tak.
Vi arbetar professionellt och effektivt. Vi utformar våra avtal enligt de riktlinjer som vårt förbund rekommenderar.